Søndag d. 3. marts kl. 14.00 - 16.15

"Jesus den gode hyrde"

 

Hvorfor er Jesus den gode hyrde? Hvordan gør han, når han leder? Hvad sker der, hvis jeg begynder at følge falske hyrder? Viggo Wiwe taler over emnet ud fra Joh 10 og Ez. 34.

Register to read more...

Søndag d. 3. februar kl. 14.00 - 16.15

"I er Kristi legeme"

Hvad betyder det, og hvad kan vi lære af hinanden på tværs af kulturer? Missionskonsulent Bent Olsen taler om emnet og belyser det også ud fra sine egne erfaringer med kristne fra andre lande, hvor han har været.

 

Register to read more...

Søndag d. 2. december kl. 14.00 - 16.15

"Ud af håbløsheden"

Martin Nørremark taler over emnet.

Ruth blev født i en hedensk slægt, men alligevel oplevede hun det fantastiske i at blive frelst. Hvad fortæller det os om den måde, Gud ser os på? Hvilke perspektiver giver det på vores hverdagsliv i et samfund, hvor der er mange mennesker, der ikke ønsker Gud?

Register to read more...

Søndag d. 4. november kl. 14.00 - 16.15

"Når sangene taler"

Vi samler alle interesserede til at deltage i et kor, som øver fra kl. 12.30 frem til mødet begynder kl. 14.00. Alle er velkommen til at være med i koret. Det bliver 3 sange af varieret karakter, og musiksekretær Lars Frederiksen holder 3 små prædikener over sangene.

Vi vil gerne vide, hvor mange der vil deltage i koret. Tilmelding til Niels Rasmussen på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på sms: 5184 1942

Register to read more...

Billeder fra fokusmøder

QR Code